New Enquiries 0344 854 7000
Existing Enquiries 0191 232 1123
Conveyancing 0191 260 6571
New Enquiries 0344 854 7000
Existing Enquiries 0191 232 1123
Conveyancing 0191 260 6571
New Enquiries 0344 854 7000
Existing Enquiries 0191 232 1123
Conveyancing 0191 260 6571

Start your FREE Enquiry

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

İş Kazası Davaları

İş kazası yaşamınızı alt üst edebilir. Sadece yaralanmanızla uğraşmakla kalmazsınız, aynı zamanda kazanın aile yaşamınıza ya da mali durumunuza kadar her şey üzerinde nasıl etki yapacağı konusunda da endişe duyabilirsiniz.

True avukatlık firmasının kişisel yaralanma uzmanı avukatları, yaşamınızı yeniden yoluna sokabilmeniz için gelir kaybınızı gidermenizi, tıbbi masraflarınızı ve bakım giderlerinizi geri almanızı sağlamak için çabalar.

Şimdi başvurun

İşyeri kazası tazminat davanızın ilk bedelsiz değerlendirmesi için bizimle bugün temasa geçin. Aşağıdaki forma ile bize bilgileriniz gönderin ya da telefon edin: 0344 854 7000. Kişisel yaralanma ekibimizin bir üyesi davanızı konuşmak üzere size uygun bir saatte sizi geri arar. Biz, işyeri kazalarında Kazanmazsak Ücret Almayız temelinde çalışan avukatlarız.

Neler işyeri kazası sayılır?

İşte çalışmanın sonucu olarak yaşanan ve bir fiziki yaralanmayla sonuçlanan kaza işyeri kazasıdır.  Aşağıdakilerden kaynaklanan işyeri kazası davalarına bakarız:

Daha fazla bilgi için ‘Neler iş kazası sayılır?’ kılavuzumuzu okuyunuz.

Bir iş kazası geçirirsem ne yapmalıyım?

İşyerinde geçirdiğiniz bir kazada yaralanırsanız emniyetinizi korumak ve gelecekteki iş kazası davanız için kanıt sağlamak üzere aşağıdaki adımları atınız:

 1. Olanaklı en kısa sürede doktorunuza muayene olunuz. En önemli olan sizin iyileşmeniz ve yaralanmanızın tedavi edilmesidir. Yaralanmalarınızı doktorunuzla konuşmanız sizi rahatlatacaktır ve en önemlisi bunlar tıbbi kayıtlarınıza işlenecektir – bunlar daha sonra davanızın kanıtı olarak kullanılabilir.
 2. Kazayı işvereninize bildirin. Geçirdiğiniz kazanın işvereninizin kaza defterine doğru olarak kaydedildiğinden emin olun. Kaza defteri yoksa neler olduğunu yazın ve işvereninize verin. Bunun bir kopyasını da saklayın.
 3. Tanıklar varsa isimlerini ve arama bilgilerini kaydedin.
 4. Olanaklıysa kaza yerinin fotoğraflarını çekin. Dava açarsanız ve işvereniniz sorumluluğu kabul etmezse bu fotoğrafların çok faydası olabilir.
 5. Yaralanmaya bağlı belirtilerin günlük kaydını tutun.
 6. Harcamalarınızın ve ziyanların kaydını tutun.
 7. Dava açmak üzere hukuki danışmanlık almak için uzman bir iş kazası avukatı ile görüşün.

Daha fazla bilgi için “İşyeri kazasından sonra atılacak adımlar” kılavuzumuzu okuyunuz.

İş yeri kazasında yaralanırsam işverenimin sorumlulukları nelerdir?

Kapsamlı işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak üzere her işverenin aşağıdaki yasal yükümlülükleri vardır:

 • Size emniyetli bir işyeri sağlamak
 • Size yeterli eğitim sağlamak
 • Size güvenli iş yapma yöntemleri sağlamak
 • Size güvenli ekipman sağlamak
 • Size uygun güvenli giyisiler sağlamak

İşvereniniz bu yükümlülükleri yerine getirmediyse ve siz bir iş yeri kazasında yaralandıysanız bu yaralanmalar ve gelir kaybı gibi mali kayıplarınız nedeniyle tazminat alma hakkınız doğar.

İşvereninize karşı dava açmakta ikircimli olabileceğinizi anlayışla karşılarız. Açacağınız davanın işvereninizin sigortası tarafından ele alacağını bilmelisiniz. İşyeri küçük olsa da ya da az sayıda çalışanı olsa da işvereninizin çalışanlarının işyerinde geçireceği kazalara karşı sigortalı yaptırması yasal bir zorunludur.

Buna ek olarak tazminat talebinde bulundunuz diye işvereniniz size ayrımcı uygulama yapamaz ya da işten çıkaramaz. Tazminat talebiniz bir güvenlik sorununu gözler önüne sermeye ve böylece başka bir iş arkadaşınızın aynı şekilde yaralanmasının önüne geçilmesine yardımcı olacaktır.

Daha fazla bilgi için iş yerinde kaza sonrası işverenin sorumlulukları kılavuzumuzu okuyunuz.

Yaralanmama bir iş arkadaşım neden olmuşsa dava açabilir miyim?

Sizin işyerindeki sağlık ve güvenliğiniz en başta işvereninizin sorumluluğudur. Yaralanmanız bir iş arkadaşınızın ihmalkârlığından kaynaklansa bile işvereninize karşı dava açma hakkınız vardır.

Şimdi başvurun

Kimin dava açma hakkı vardır?

Son üç yıl içinde işyerinde yaralandıysanız işyeri kazası davası açmaya hakkınız vardır. Tam gün, yarım gün, geçici, belirli bir süre için, acente işçisi, müteahhit ya da taşeron çalışanı da olsanız hangi tür istihdam sözleşmeniz olduğuna bakılmaksızın bu hakkınız vardır. Bir işverenin ihmalkârlıkları yaralanmanıza yol açtıysa iş kazası davası açmanız olanaklıdır.

Hangi işkollarında iş kazası rizikosu daha yüksektir?

Doğru işçi sağlığı-iş güvenliği yordamları uygulanmazsa tüm işkollarında iş kazası rizikosu vardır. Ancak aşağıdaki işkollarında kazalar daha çok görülmektedir:

 • İnşaat
 • Tarım
 • İmalat gıda
 • Hasta bakıcılığı

True Solicitors avukatlık firması, inşaat şantiyesi kazaları, depolardaki yaralanmalar ve imalat sanayindeki yaralanmalarda tazminat davalarının yürütülmesinden deneyimlidir. Daha fazla bilgi için Hangi işkollarında iş kazası rizikosu daha yüksektir kılavuzumuzu okuyunuz.

İş kazasında yaralanırsam ne kadar tazminat alırım?

İşyerinde yaralanma tazminatının miktarı geçirdiğiniz kazanın bireysel özelliklerine bağlıdır. Yaralananlar normal olarak aşağıdakiler için tazminat başvurusu yapabilir:

 • Gelir kaybı.
 • Yaralanma tazminatı.
 • Rehabilitasyon ücretleri, reçete bedelleri, ağrı kesiciler, vb., gibi tıbbi harcamalar.
 • Bakım ve destek için tazminat.

Tazminatınız bizim derleyeceğimiz kanıtlar kullanılarak hesaplanır. Miktarı aşağıdaki gibi etmenlere bağlıdır:

 • Yaralanmanızın ağırlığı
 • Yaralanma ya da hastalığın yaşamınızı nasıl etkilediği
 • Gelecekteki bakım ve destek gereksinimleriniz
 • Kaza sonucu olarak kaybettiğiniz ya da kaybedeceğiniz para (örneğin, gelir kaybı, yolculuk masrafları) gibi mali ziyanlar
 • Size gerekebilecek özel ekipmanlar ve yapılması gereken uyarlamalar

Fiziki yaralanmanız için alabileceğiniz tazminat miktarı hakkında bir fikir sahibi olmak için lütfen işyeri kazası tazminat hesaplayıcımızı kullanın.

Tazminatımı hesapla

İşverenime dava açarsam işimi kaybeder miyim?

Çok sayıda insan, işini kaybetme korkusuyla iş kazası tazminat talebinde bulunmaktan çekinir. Ancak işvereninize karşı kişisel yaralanma tazminatı başvurusunda bulunduğunuz gerekçesiyle sizi işten çıkarması yasalara aykırıdır.

Şirketin büyüklüğü ne olursa olsun her işverenin, yasa gereği çalışanlarının yaralanmasını kapsayan işveren mali sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur. Bu nedenle yaptığınız tazminat başvurusunun direkt olarak işvereninize karşı değil, onun sigorta firmasına karşı yapıldığını bilmeniz önemlidir.

Lütfen ‘İşyeri kazası tazminat başvurusu üzerine işimi kaybeder miyim?’ kılavuzumuzu okuyunuz.

Dava açmak kaça mal olur?

Kendi hatanız olmayan bir kaza geçirdiyseniz, dava açmak için Kazanmazsak Ücret Almayız sisteminden yararlanabilirsiniz. Bunun anlamı, davanızı kazanamazsak, yasal masraflar için bize hiçbir ödeme yapmanız gerekmez demektir.

Davanızı kazanırsanız, karşı taraf sizin hukuki masraflarınızın büyük bir bölümünü öder.

Karşı tarafın ödemediği hukuki masraflar alacağınız tazminattan düşülür. Bunlar arasında aşağıdakiler yer alır:

 • Kazanmazsak Ücret Almayız sigorta poliçesinin bedeli
 • Karşı taraftan alınması olanaksız bazı temel hukuki masraflar
 • Davanızı kazanamazsak hiç ücret alamama rizikomuzu karşılayan bir “başarı ücreti”

Avukatınız en başta bu konuları sizinle konuşacaktır, böylece tazminat davanız biterken neyle karşılaşacağınızı bileceksiniz.

Dava açmakta bir süre aşımı var mı?

Mahkemede dava açmak için kaza tarihinden sonra üç yıl süreniz vardır. Hemen dava açmak istemeyebileceğinizi anlayışla karışlayabiliriz, ancak ne kadar erken başvurursanız o kadar iyi olur. İyileşmeye odaklanmak sizin esas önceliğinizdir, ama kanıtlar tezeyken ve sizinle tanıkların hafızalarında olay henüz canlı iken başvuru yapmak da önemlidir. Tabii ki kazayı bir süre önce geçirmiş bile olsanız endişe etmenize gerek yoktur, üç yıllık süre aşımı süresi içinde olduğu sürece başvuru yapılabilir.

İş kazası davasında neyi kanıtlamam gerekir?

Davanızı kazanmak için avukatınızın yaralanmanızın ya da meslek hastalığınızın, işvereninizin ihmalkâr davranışlarının dolaysız sonucu olduğunu kanıtlayabilmesi gerekir. Davanızı desteleyecek kanıtlar aşağıdakiler olabilir:

• Arızalı ya da tehlikeli ekipmanın fotoğraf ve video kanıtları.
• Tehlikeli çalışma koşullarını gösteren kaza yeri fotoğrafları.
• Tanık ifadeleri.
• Tıbbi kayıtlar.
• Yaralanmanızın fotoğrafları.

Kazada kısmi hatam varsa bile dava açabilir miyim?

Kazaya neden olmada sizin kısmi hatanız varsa ya da sizin eylemleriniz yaralanmanızı daha da kötü hale getirmeye yol açtıysa bile dava açabilirsiniz. Hukuk dilinde bu, müşterek ihmalkârlık ya da paylaşılan sorumluluk diye adlandırılır.

Kanıtlar her iki tarafın da hatalı olduğunu gösterirse, davada sorumluluk “paylaşılan sorumluluk” temelinde çözümlenir, yani her iki taraf da hataları oranında tazmin edilir.

Tavsiye almak için, ilk değerlendirme yapılması için ya da dava süreci ile ilgili bir sorunuzun yanıtlanması için bir avukatımızla görüşmek isterseniz Iütfen bize telefon ediniz: 0344 854 7000 ya da çevrimiçin başvuru formunu doldurunuz.

Gerçek Müvekkil Anlatıları

Sizin gibi müvekkillerimizin bir iş kazasından sonra tazminat, rehabilitasyon ve destek almasına nasıl yardımcı olduğumuzu aşağıda okuyabilirsiniz:

İskele kazasında yaralanan müvekkilimize 9.000 sterlin ödenmesi sağlandı.
İşte düşen bir müvekkil için 38.000 Sterlin ödenmesi sağlandı.
İşte düşerek yaralanan bir müvekkilimize 10.000 Sterlin ödenmesi sağlandı.
İşte palet taşıyıcı araç çarpan müvekkil için 16.000 Sterlin ödeme alındı.
Parmak kesilmesi kazasında 110.000 Sterlin alındı.

Şimdi başvurun

 

Hükümler ve Koşullar

İşbu Hüküm ve Koşullar bu internet sitesinin kullanmanızı düzenler. Bu internet sitesini kullanarak bu hükümlere uyacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz.


Our Process

1

Birinci adım: Davanızı başlatırız – kimin sorumlu olduğunu belirleriz ve sizin adınıza başvuruyu yaparız.

2

İkinci adım: Kanıtları derleriz – davanızı kanıtlamak için gerekli tüm belgeleri toparlarız, onları düzenleriz ve bir tıbbi uzmanın sizi muayene etmesini ayarlarız; gerekirse iyileşmenize yardımcı olacak tedaviyi düzenleriz.

3

Üçüncü adım: Tazminat davasını kazanırsınız – sizin için en kısa zamanda en yüksek tazminat miktarını almak için elimizden geleni yaparız. Siz iyileşmeye odaklanırken biz de davanıza ve yasal sorunlara odaklanırız.

Future Career Opportunities

 • Max. file size: 750 MB.
 • Accredited Member of the Credit Hire Organisation
 • Law Society Conveyancing Quality Scheme Accreditation
 • Brain Injury Association
 • Mass
 • The Legal 500 - The Clients Guide to Law Firms